In the series "Shadow People" I strive to get the essence of my dreams and explore the interplay between light and shadow.


Shadow people are illusions


My reality is an illusion created by light and colors


The presence of light makes them visible The absence of shapes makes them clear


My imagination is always combined with my realism where only shadows are visible.

I serien "Skuggfolket" strävar jag efter att fånga mina drömmar och utforska samspelet mellan ljus och skugga.

Skuggmänniskor är illusioner


Min verklighet är en illusion skapad av ljus och färger


Närvaron av ljus gör dem synliga

Frånvaron av former gör dem tydliga


Min fantasi kombineras alltid med min realism där bara skuggor är synliga.


Skärmavbild 2023-04-13 kl. 15.47.58


Dansen mellan ljus och skugga

Dessa figurer symboliserar illusioner som vi ofta möter i livet.


De visar hur vår uppfattning av verkligheten påverkas av ljus och färger.


När ljuset träffar skuggmänniskorna blir de synliga, men deras former förblir ospecificerade och avslöjar sin sanna natur genom denna tvetydighet.


I min konst smälter jag samman fantasi och verklighet, skapar en värld av gåtfulla skuggor.


Denna blandning uppmanar oss att fundera över vår uppfattning av verklighet och drömmar